Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych jest Praktyka Lekarska Renata Warężak Kuciel, ul. Przybyszewskiego 221a/2, 93-120 Łódź, NIP 725 120 23 31

Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Administrator dokłada szczególnych starań, by chronić interesy osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem i zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, a także merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Administrator stosuje pliki „cookies”. Informacje zbierane przy pomocy „cookies” pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników ze strony rwk.pl. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików „cookies” zasadniczo nie uniemożliwia korzystania ze strony rwk.pl, może jednak spowodować pewne utrudnienia.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie przepisów art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że: 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach usług Gabinetu medycyny estetycznej jest PRAKTYKA LEKARSKA RENATA WARĘŻAK-KUCIEL, ul. Przybyszewskiego 211a/2, 93-120 Łódź. W przypadku zapisów poprzez usługę Booksy.com Administratorem danych Booksy International sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (02-722), ul. Łucka 2/4/6, lok. U 4, 00-845 Warszawa.
 1. W ramach działalności Gabinetu medycyny estetycznej przetwarzane są dane następujących kategorii osób:
 1. Pacjentów/klientów Gabinetu medycyny estetycznej oraz osób upoważnionych przez nich do dostępu do informacji o stanie zdrowia pacjenta/klienta oraz dokumentacji medycznej pacjenta/klienta (dane kontaktowe i dane zawarte w dokumentacji medycznej);
 2. Dostawców towarów i usług dla Gabinetu oraz ich przedstawicieli (dane kontaktowe).
 1. Celem przetwarzania danych osobowych jest: 
 1. W przypadku danych osobowych pacjentów/klientów:  świadczenie usług (w tym umawianie wizyt) oraz prowadzenie przewidzianej przepisami dokumentacji medycznej, a także wystawianie faktur i równorzędnych dokumentów za usługi oraz realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i przepisów o rachunkowości. W przypadku danych osób, które upoważnili Państwo do dostępu o informacji o stanie Państwa zdrowia oraz do dostępu do dokumentacji medycznej –  realizacja Państwa prawa do wydania takiego upoważnienia;
 2. W przypadku danych osobowych dostawców towarów i usług dla Gabinetu oraz ich przedstawicieli: obsługa faktur i równorzędnych dokumentów za usługi oraz realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i przepisów o rachunkowości, a także utrzymywanie kontaktu z dostawcami i zakup towarów i usług.

. 

 1. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: 
 1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych szczególnych kategorii w ramach dokumentacji medycznej jest obowiązek prawny spoczywający na Administratorze danych, zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Niepodanie danych uniemożliwia skorzystanie z usług Gabinetu medycyny estetycznej udzielanych w ramach Praktyki Lekarskiej Renata Warężak-Kuciel. 
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych dla celów finansowo-księgowych są obowiązki spoczywające na Administratorze danych, określone szczegółowo w przepisach o rachunkowości i przepisach podatkowych.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych kontaktowych dostawców towarów i usług oraz ich przedstawicieli jest prawnie uzasadniony interes Administratora danych, jakim jest zakup towarów i usług od dostawców. 
 1. Czas przetwarzania danych:
 1. Dane osobowe zawarte w dokumentacji medycznej będą przechowywane przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu do dokumentacji medycznej. Dane osób upoważnionych do dostępu do dostępu o informacji o stanie Państwa zdrowia oraz do dostępu do dokumentacji medycznej będą przetwarzane przez okres analogiczny do dokumentacji medycznej, o ile upoważnienia nie zostaną wcześniej cofnięte.
 2. Dane przetwarzane dla celów finansowo-księgowych przetwarzane będą przez okres 5 lat, licząc od końca roku, w którym dokonano ostatniej transakcji. 
 3. Dane kontaktowe dostawców towarów i usług oraz ich przedstawicieli będą przetwarzane do czasu wyrażenia sprzeciwu lub zaprzestania działalności dany podmiot. 
 1. Dostęp do danych osobowych będzie przysługiwał wyłącznie osobom upoważnionym przez Administratora danych.
 2. Zebrane dane mogą być przekazywane przedstawicielom instytucji publicznych w ramach prowadzonego postępowania (np. kontroli).
 3. Dane finansowo-księgowe mogą być także przekazywane firmie CEDEPE Sp. z o.o.  prowadzącej obsługę finansowo-księgową Praktyki Lekarskiej Renata Warężak-Kuciel na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych oraz mogą być udostępniane bankom realizującym transakcje, a także upoważnionym organom (w tym podatkowym). 
 4. Przysługują Pani/Panu żądanie dostępu do danych osobowych. 
 5. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do sprostowania (poprawiania) danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub prawo do usunięcia danych, o ile nie występują okoliczności ograniczające realizację tych praw.
 6. Przysługuje Pani/Panu skarga do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Dane osobowe nie będą przekazywane przez Praktykę Lekarską Renata Warężak-Kuciel do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, ani też do automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania. 

Wykorzystujemy pliki cookie. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce.